ÀREA DE PREMSA

Pots descarregar-te la darrera versió del cartel del Rock Fest Barcelona aquí.

 

Acreditacions de premsa

INFORMACIÓ i CONDICIONS

El termini d’admissió de les sol·licituds de premsa per a Rock Fest Barcelona 2021 finalitza el divendres 12 de juny del 2021. No serà admesa cap sol·licitud un cop vençuda aquesta data.

És imprescindible la publicació o emissió d’informació prèvia sobre el festival per a poder sol·licitar l’acreditació.

No s’acreditarà a cap periodista o fotògraf freelance. Totes les persones acreditades hauran de pertànyer a un mitjà de comunicació.

El nombre de fotògrafs permès per les bandes i per l’organització de Rock Fest Barcelona és limitat. L’organització proporcionarà fotografies de qualitat als mitjans que ho sol·licitin.

Les acreditacions serviran per a poder assistir a tots els concerts de Rock Fest Barcelona 2020. No obstant això, aquesta acreditació no garanteix que els fotògrafs i televisions puguin fotografiar i/o filmar totes les actuacions del festival, atès que cadascuna de les bandes té les seves pròpies restriccions. Totes les acreditacions assignades hauran de ser acceptades per les oficines de Management dels Artistes.

No hi haurà cap acreditació per als vehicles de premsa.

Les sol·licituds seran confirmades la setmana anterior de l’esdeveniment. La confirmació es realitzarà únicament via e-mail.

Serà obligatori la presentació del DNI/Passaport a la taquilla per a poder recollir l’acreditació, així com respectar l’horari establert per a la seva retirada.

 

NOMBRE D’ACREDITACIONS

És obligatori respectar els límits del nombre d’acreditacions per mitjà que es detallen a continuació; En cas contrari, es denegaran les sol·licituds automàticament.

S’acreditarà a un únic redactor per mitjà.

Solament s’acreditaran com a fotògrafs (photo-pass) aquells que ho siguin per a publicacions impreses, estudiant-se detingudament les sol·licituds de photo-pass per a mitjans de premsa digital.

En el cas de les televisions, a més del redactor, es podrà acreditar també a un càmera i/o a un ajudant de càmera.

Tots els mitjans hauran d’especificar la informació amb els links, arxius, podcasts… del publicat.

Descarrega aquí el formulari de premsa i envia-ho a prensa@rockfestbarcelona.com

Últimes Notícies